Wat u moet weten over het DrentsArchiefNet

Op 15 oktober 2001 zijn wij begonnen met de eerste invoer van gegevens. Op dat moment deden zeven van de twaalf Drentse gemeenten en drie van de vier in Drenthe functionerende waterschappen mee in deze gezamenlijke website. Bovendien zijn Het Drents Archief en de provincie Drenthe deelnemers, de laatste als zorgdrager voor provinciale bestuursarchieven van meer recente datum. De inhoudelijke leiding berust bij de provinciale archiefinspectie, zie onder provincie.

Drentsarchiefnet, Friesarchiefnet en Groningerarchiefnet hebben in vergelijking met andere archiefnetten een bijzondere mogelijkheid. U kunt door trefwoorden in één actie tegelijk zoeken in verschillende archieven die op verschillende plaatsen berusten. Dat doet u door op zoeken te klikken.

Welke informatie kunt u op het DrentsArchiefNet vinden

Op de website staan titels en toegangen (inventarissen) van de bewaarde archieven. De inventarissen zijn in feite inhoudsopgaven van de archieven. Zo kunt u zien welke archiefstukken bewaard worden. Om die stukken te kunnen bekijken, moet u vooralsnog naar de desbetreffende archiefdiensten, gemeenten, of waterschappen. Daarom staan er op de site ook adressen, contactpersonen en openingstijden van de archiefdiensten, gemeenten en waterschappen. Bij het raadplegen van de site zult u overigens merken dat nog niet alle inventarissen ingevoerd zijn.
Verder kunt u op de site ook informatie vinden over actuele ontwikkelingen (onder de knop Nieuws) en over de geschiedenis (onder de knop Geschiedenis) van de gemeente of het waterschap waar u heen gesurft bent. Die van de gehele provincie staat onder Provincie. Tenslotte biedt de site mogelijkheden (door middel van links) om door te surfen naar andere interessante sites.

Hoe kunt u informatie vinden

-via Zoeken kunt u op trefwoord in archiefinventarissen van een organisatie of verschillende organisaties tegelijk zoeken. U kunt ook zoeken per instelling of gecombineerd op trefwoord naar archieven. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat er geen toegangen beschikbaar zijn.

-onder Archieven kunt u via de vier aangegeven categorieën en archieftitels de beschrijvingen vinden van archiefstukken. Let hierbij ook op de zoekfunctie via trefwoord. Het overgrote deel van de informatie vindt u onder categorie 01 overheidsarchieven. Onder de categorie Verzamelingen kunnen kranten, films, fotocollecties etc. worden gevonden.

-bij Vraag en Antwoord zijn veel gestelde vragen met verwijzingen naar archieven en archiefstukken opgenomen

-bij Nieuws worden wetenswaardigheden over deze site en andere nieuwsfeiten opgenomen.

-via Gemeenten kunt u naar de gemeente van uw keuze gaan. Vervolgens vindt u onder Contact de gegevens over adressen, openingstijden en contactpersonen.

-voor Waterschappen geldt hetzelfde als voor Gemeenten.

-onder Provincie vindt u informatie over archieven van de Provincie. Alle oudere archiefstukken zijn overgebracht naar het Drents Archief (vroeger: Rijksarchief) te Assen. Meer gedetailleerde informatie over deze archieven vindt u op de eigen site van het Drents archief, http://www.drentsarchief.org/ , welke geen deel uitmaakt van deze site. Het Drents Archief is wel deelnemer aan deze site, maar vermeldt hier alleen samenvattende gegevens.

Alleen de archiefstukken vanaf ongeveer 1950 bevinden zich nog op het Provinciehuis. Op de pagina Provincie vindt u onder geschiedenis een korte staatkundige geschiedenis van de provincie en van de gemeenten en waterschappen en onder Onderzoek een overzicht van de herindelingen en samenvoegingen van de gemeenten sinds 1811 en de waterschappen sinds ca 1975. Aan de hand daarvan kunt u bepalen waar het archief van een opgeheven gemeente of waterschap zich bevindt. Bovendien is een lijst van dorpen opgenomen, met de gemeente waarin zij vóór en na de gemeentelijke herindeling van 1998 liggen.

Als u wilt, kunt u via e-mail vragen stellen aan de deelnemers en eventueel uw reactie geven via het Gastenboek.

Binnenkort volgt een omzetting naar EAD.