Home

Midden-Drenthe

02.31 Gemeentebestuur Smilde 1913-1990, verkiezingen

NB. Zie voor de gemeenteraadsverkiezingen de rubriek gemeenteraad.

342-349 Processen-verbaal van de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer, 1922-1989. 7 omslagen.

337-341 Processen-verbaal van de verkiezingen van leden van Provinciale Staten, 1935-1995. 5 omslagen.
NB. Met hiaten.

313 Stukken betreffende verdeling van de gemeente in stemdistricten en de aanwijzing van stemlokalen, 1945-1991. 1 omslag.

311 Stukken betreffende vaststelling van presentiegelden voor leden van stembureaus, 1953-1957. 1 omslag.

1714-1715 Processen-verbaal van de verkiezingen van leden van het Europees Parlement, 1984, 1989. 2 omslagen.